Cơ hội thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng

Ngày 10-7, Sở Công thương tỉnh Tiền Giang tổ chức họp triển khai “Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia năm 2020 – Vietnam Grand Sale 2020“.

Báo Ấp Bắc