Tag Archives: căn hộ

“Phải bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai”

TS. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ý tưởng nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng do ông đề xuất đã được quy định cụ thể trong Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Tuy nhiên, hiện có nhiều ý kiến không đồng tình? Luật Kinh doanh bất …

Read More »
Call Now Button