Trang chủ Tags Phí bảo lãnh

Tag: phí bảo lãnh

TS. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

“Phải bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai”

Ý tưởng nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng do ông đề xuất đã được quy...

Kinh nghiệm mua căn hộ