Tiền Giang: Trao giấy chứng nhận cho học viên lớp Kỹ năng kinh doanh cơ bản

Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Giang tổng kết lớp Kỹ năng kinh doanh cơ bản.

Báo Ấp Bắc