Ưu tiên nhập cảnh trở lại cho lao động Trung Quốc, Hàn Quốc tại một số dự án lớn

Ưu tiên nhập cảnh trở lại cho lao động Trung Quốc, Hàn Quốc tại một số dự án lớn

Nguồn: Vnexpress.net