Vận động chương trình an sinh xã hội trên 104 tỷ đồng

Ngày 2-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang đã tập trung hướng dẫn, triển khai thực hiện 5 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh đến hệ thống mặt trận các cấp của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là các công tác vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, hoạt động giám sát phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, kiến  nghị giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm.

Quang cảnh hội nghi.

Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, các hoạt động vì người nghèo ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Quỹ Vì người nghèo vận động được 9,9 tỷ đồng, xây dựng 198 căn nhà, sửa chữa 19 căn nhà đại đoàn kết, vận động chương trình an sinh xã hội được 104 tỷ đồng; các tổ chức thành viên vận động chương trình an sinh xã hội trên 30 tỷ đồng, xây dựng 65 căn nhà và 5 công trình dân sinh, vận động quỹ khuyến học, khuyến tài 3,9 tỷ đồng, hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn trên 14 tỷ đồng…

MTTQ tỉnh vận động trao bồn nước cho người dân huyện Gò Công Đông.

MTTQ tỉnh vận động trao bồn nước cho người dân huyện Gò Công Đông.

 6 tháng cuối năm, MTTQ các cấp của tỉnh tiếp tục thực hiện 14 nội dung trọng tâm của công tác Mặt trận. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước; phối hợp giám sát theo các chương trình, quy chế phối hợp đã ký kết.

Báo Ấp Bắc